Humans need not apply…

Denna lilla film stämmer väl överens med det jag skrev om jobb tidigare. Det är lite jobbigt, men det är oundvikligt.

Annonser