Internethat beror på bristande utbildning

Varför beter sig folk som de gör på internet? Jo, de vet helt enkelt inte hur de annars ska bete sig. Ingen har någonsin berättat det för dem.

Ingen normalt funtad vuxen person kommer gå runt på stan och skratta högt åt folk med handikapp, med annan etnisk bakgrund, med talsvårigheter eller en fläck på kläderna. Han kommer inte pissa ner på spåret på pendeltågsstationen, skrika högt rakt ut i luften om han vill något, avbryta totala främlingars samtal för att meddela att det är tråkigt och han kommer inte heller välta omkull gamla gubbar med rollatorer för att det är humor.

Men samma person kommer bete sig precis så i samma stund han sätter sig framför sin dator. På chattar, internetforum, facebook… you name it. Han kommer dessutom vara totalt oförstående till folk som försöker tala honom tillrätta.

Varför är det så? Anonymitet sägs vara problemet. Kanske till en viss del. Men vi är också rätt anonyma ute på stan och skulle slippa undan med mycket som vi ändå inte gör. Det är bristen på utbildning och kanske framför allt bristen på ”vuxna” förebilder som är problemet.

Varför beter vi oss inte på stan som människan i exemplet ovan? Jo, för att våra föräldrar, lärare, kompisar och även ”samhället” (tv, tidningar, osv.) har, sen vi var små, berättat och visat hur vi ska bete oss som vuxna människor. Men ingen har berättat hur vi ska bete oss på nätet. Det borde ingå som ett ämne i skolan så fort man lärt sig skriva.

Annons